Žiro računi za uplate
za obnovu manastira su:
  • Agrobanka 245-350-51
  • Komercijalna banka 205-633-08-90